Stowarzyszenie „Szkryfka”

Stowarzyszenie „Szkryfka” zostało założone dlatego, że są ludzie, którym zależy na tym kim i skąd są. Nie chcą oni dopuścić do zapomnienia o tym, co to tak na prawdę jest Śląsk.

Główne cele działalności Stowarzyszenia:

  • upowszechnienie mowy śląskiej w formach pisanych, interaktywnych i mobilnych oraz w mediach;
  • propagowanie wiedzy o Śląsku i mowie śląskiej;
  • promocja śląskiej mowy, tradycji i kultury;
  • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska;
  • rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska;
  • współpraca z samorządami lokalnymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska;
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych ze Śląskiem oraz śląskiego środowiska twórczego.

Więcej o zasadach działania, celach oraz działaniach Stowarzyszenia „Szkryfka” można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.szkryfka.eu oraz na naszym FB fanpage: 
https://www.facebook.com/szkryfka/