Stowarzyszenie Uśmiech

  1. Główny cel działalności organizacji:

Początek działalności sięga roku 1990 r. Jego celem jest pomoc społeczna, edukacyjna, oświatowa, charytatywna, szerzenie nauki chrześcijańskiej, pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych związanych z ubóstwem, niezaradnością, skutkami uzależnień a także niewydolnością wychowawczą i opiekuńczą. Działania te są ukierunkowane na wsparcie, wyrównywanie szans poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych, aktywizację społeczną, zawodową, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie w rozwijaniu ich zainteresowań i poziomu wykształcenia, pomoc w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju. Szczególną uwagą objęte są osoby potrzebujące większej pomocy: dzieci z rodzin destrukcyjnych, patologicznych, alkoholowych, rozbitych, zubożałych, wielodzietnych, z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwe oraz sieroty.

  1. Misja organizacji:

Nasza służba drugiemu daje nam wiele radości i wiemy, że jeżeli jest potrzeba pomocy, to zawsze znajdą się ludzie i fundusze.

Nasze motto brzmi: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.

I tą prawdą żyjemy na co dzień! Dzięki ludziom o otwartych sercach, pracujących w różnych instytucjach i rozumiejących potrzeby drugiego człowieka, my możemy działać i pomagać innym.

Kontakt:
ul. Rybnickiego 21
43-190 Mikołów
tel.: 601 487 503
e-mail:
grazynabondel@wp.pl
stowarzyszenie_usmiech@wp.pl
strona internetowa:
http://www.stowarzyszenieusmiech.eu/