13 Listopad 2023

Cichy Anioł 2023 – przedłużamy nabór do 14.11.2023 r. !

Drogie Organizacje!

Trzy lata temu rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy.

W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2023, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu  „Cichy Anioł 2023” mogą zgłaszać osoby fizyczne, poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Mikołowie (ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów), w godzinach pracy Urzędu – oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów nie później niż do dnia 14.11.2023 roku)  

Nominowanym Społecznikiem nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach otrzymała tytuł Cichego Anioła.