01 Luty 2023

1,5 % podatku

W naszym mieście działa wiele wspaniałych organizacji pożytku publicznego, które pozyskują finanse na ważne i szczytne cele w tym także dla wielu osób potrzebujących. Każdy z nas może im pomóc w bardzo prosty sposób i nic nas nie kosztujący, a mianowicie przekazując swój 1,5% podatku, czyli 1,5 mln zł. W tym celu wystarczy tylko odpowiednio wypełnić druk PIT przy rozliczeniu.

Zachęcając i kierując do Państwa prośbę, by pozostawić ten podatek w Mikołowie zamieszczam poniżej organizacje i cele, które można wspierać przekazując swój 1,5% podatku.

KRS: 0000016869
MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA”
Mikołów, Krakowska 30 tel. 32 226 41 76 www.zmiana-mikolow.pl

KRS:0000057478
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE
Mikołów, Plac Salwatorianów 4 tel. 32 226 31 52 www.psouu-mikolow.pl

KRS:0000159623
STOWARZYSZENIE „UŚMIECH”
Mikołów, Rybickiego 21 tel.601487503 http://www.stowarzyszenieusmiech.eu/

KRS:0000163011
ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY
Mikołów, Sosnowa 5 tel. 32 779 76 02 www.sibg.org.pl

KRS:0000237740
STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA „JESTEŚMY”
Mikołów, Okrzei 27 tel. 32 226 59 76 www.jestesmy.com.pl

KRS:0000261946
NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH „DOBRZE URODZENI”
Mikołów, Żwirki i Wigury 21 www.dobrzeurodzeni.pl

KRS:0000353992
FUNDACJA „STO SERC”
Mikołów, Pszczyńska 25 tel. 32 738 24 26, 530 761 071 www.fundacjastonoga.pl

KRS:0000380907
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ – KRYSTYN I SYMPATYKÓW
Mikołów, ul. Kasztanowa 3 tel. 601 947 977 www.stowarzyszeniekrystyn.eu

KRS:0000405119
RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów www.robia.pl

KRS:0000566902
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI
http://www.borowa-wies.pl/

KRS:000012847 – z dopiskiem koło w Mikołowie
Polski Związek Niewidomych okręg śląski
Mikołów, os. Grunwaldzkie 10 tel. 32 738 40 18

KRS:0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Mikołów, Krawczyka 16

KRS:0000270261 – z dopiskiem AKS Mikołów 2092
Fundacja studencka Młodzi – Młodym
www.facebook.com/aksmikolow

KRS:0000186577 – z dopiskiem Klub SHDK Mikołów
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP
Mikołów, Rynek 19

KRS:0000273051 – z dopiskiem Hufiec Ziemi Mikołowskiej
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Mikołów, Plac Harcerski 1 tel. 32 226 00 35 www.mikolow.zhp.pl

KRS:0000223366
Centrum Społecznego Rozwoju
Mikołów, Jana Pawła II 1/2, www.csr.biz.pl

KRS:0000064561 – z dopieskiem Fundacja Auxilium
Fundacja Auxilium
Mikołów, Os. C. K. Norwida 4 /6 43-190 Mikołów +48 608 872 470 auxilium.mikolow@gmail.com http://fundacjaauxilium.eu

KRS:0000542369
Stowarzyszenie Batut
Targowisko miejskie, Stawowa 23/10 Mikołów

KRS:0000223366 – z dopiskiem Skarb
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb
ul. Wyzwolenia 27 (siedziba Wirometu), 43-190 Mikołów

KRS:0000223366 – z dopiskiem Herbateka
Fundacja Herbateka
ul. Głogowa 31 43-190 Mikołów tel.: +48 669148304

KRS:0000646388
Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”
www.jezdzcy.pl

Załączniki: