17 Styczeń 2024

Zrealizuj z nami swój minigrant! – edycja 2024

Ogłaszamy drugą edycję minigrantów wolontariackich! Dlatego, jeśli masz pomysł na inicjatywę na rzecz lokalnej społeczności i potrzebujesz na to środków, zgłoś się do naszego konkursu i razem z nami zrealizuj swój minigrant!

Oferta

Minigranty na inicjatywy wolontariackie to:

– propozycja rozwoju dla wolontariuszy i wolontariuszek, którzy poszukują możliwości zrealizowania własnych pomysłów na działania wolontariackie i które chcą rozwijać kompetencje społeczne,

– przestrzeń inspirowania i inkubowania nowych i projektów inicjatyw wolontariackich,

– wsparcie dla wolontariuszy, liderów i animatorów wolontariatu, na który składają się 3 komponenty:

  • wsparcie finansowe (możesz pozyskać do 1500 zł na realizację swojego pomysłu),
  • wsparcie merytoryczne (zapewnimy Wam materiały ułatwiające realizację projektu oraz będziemy wspierać Was jako mentorzy),
  • wsparcie promocyjne (będziemy dzielić się Waszymi inicjatywami na naszych mediach społecznościowych).

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich, a także możliwość zdobycia środków na ważne i potrzebne działania.

O minigranty może ubiegać się grupa inicjatywna wolontariuszy złożona z co najmniej 2 osób, w tym lidera, projektu odpowiedzialnego za jego realizację, który w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią oraz posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (zwanym dalej SOW), przez co rozumie się posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Harmonogram

17.01.2024 r. – ogłoszenie konkursu

09.02.2024 r. – ostateczny termin składania wniosków

12.02.2024 r. – zebranie Kapituły Konkursu

13.02.2023 r. – publikacja wyników Konkursu

31.12.2024 r. – ostateczny termin realizacji i rozliczenia inicjatywy.

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursowy:

Wniosek konkursowy -word

Wniosek konkursowy – pdf:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Deklaracja Lidera Projektu

Wzór sprawozdania z przeprowadzonego projektu


Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.