10 Październik 2023

Cichy Anioł 2023

Drogie Organizacje!

Trzy lata temu rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy.

W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2023, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu  „Cichy Anioł 2023” mogą zgłaszać osoby fizyczne, poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Mikołowie (ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów), w godzinach pracy Urzędu – oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów nie później niż do dnia 10.11.2022 roku)  

Nominowanym Społecznikiem nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach otrzymała tytuł Cichego Anioła.