14 Kwiecień 2023

Fora Międzysektorowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów reintegracyjnych z województwa śląskiego do wzięcia udziału w Forach Międzysektorowych. W 2023 r. planowana jest organizacja 4 spotkań:
28 kwietnia 2023 r. – Temat: Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) – podejmowanie inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym,
10 maja 2023 r. – Temat: Jak nie przekraczać ustalonych granic – czyli rzecz o mobbingu w instytucjach i podmiotach integracji i pomocy społecznej,
2 czerwca 2023 r. – Temat: Rada Pożytku Publicznego (RPP) – powołanie i funkcjonowanie,
23 sierpnia 2023 r. – Temat: Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Forów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Śląskiej Ekonomii Społecznej (link do wiadomości poniżej).
https://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-forach-miedzysektorowych-w-katowicach/
Fora organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w forach.