24 Marzec 2023

Wizyta studyjna w ramach programu Erasmus+

W poniedziałek 20 marca Centrum Aktywności Społecznej przyjęło kolejną już zagraniczną wizytę studyjną. Tym razem gościliśmy delegację z Włoch, która była zainteresowana poznaniem działań prowadzonych przez gminę Mikołów na rzecz NGO, a także działania realizowane na terenie gminy na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Projekt pn. „Ukraina – nowe wyzwania dla Europy” jest realizowany w ramach programu Erasmus+ w okresie 01.09.2022 do 01.02.2024.

Projekt jest realizowany przez Fundację Metamorfoza z Polski, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Coopisa z Włoch, w głównej mierze zajmujące się migrantami przybywającymi do Włoch.  Poprzez realizację projektu chcemy rozwijać współpracę ponadnarodową naszych organizacji, nawiązać bliższe kontakty z organizacjami włoskim i polskimi, zainicjować kolejne projekty i wspólne przedsięwzięcia. Efektem współpracy ponadnarodowej w niniejszym projekcie będzie wypracowanie modelu ośrodka edukacji międzykulturowej do uchodźców z Ukrainy. Chcemy też zapoznać się z zasadami regulującymi opiekę nad migrantami i możliwościami transportowania niektórych działań na teren naszego kraju.

W ramach wizyt studyjnych będziemy poznawać działalność rożnych organizacji i instytucji prowadzących wsparcie dla uchodźców/migrantów oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszym włoskim partnerom chcemy pokazać piękno regionu śląskiego oraz działania na rzecz najbardziej potrzebujących grup.