19 Maj 2023

Bezpłatne szkolenie poświęcone realizacji zadań publicznych

Szkolnie odbędzie się 14 czerwca 2023 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23) w godzinach 10.00-13.00.

W czasie spotkania omówione zostaną kwestie m.in.: ponoszenia wydatków, osiągania i dokumentowania rezultatów oraz dostępności w zadaniach publicznych. Szkolnie poprowadzi Artur Gluziński.

Zapisów można dokonywać pod adresem: ngo@slaskie.pl do 13 czerwca 2023 r.

https://ngo.slaskie.pl/content/realizacja-zadania-publicznego