20 Luty 2023

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

W ramach projektu pn.: „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” w okresie od 11/2022
do 02/2023 zorganizowano i przeprowadzono kursy języka w 3 grupach (2 poranne i 1 popołudniowa)
z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania. Z zajęć łącznie skorzystało 35 osób pochodzących z Ukrainy. Szczególny nacisk kładziony był na praktyczną naukę języka i umiejętność komunikowania się. Podczas zajęć zapewniono drobny poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz opiekę dla 5 dzieci. Zadanie było realizowane przez przedsiębiorstwo społeczne – Fundację Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb”
z Mikołowa.