05 Kwiecień 2023

Regranting dla Organizacji Poradniczych

Rusza konkurs „Regranting dla Organizacji Poradniczych„, mający na celu wsparcie placówek świadczących usługi poradnictwa na terenie całej Polski. Łącznie ponad 2 000 organizacji poradniczych funkcjonuje w kraju, a liczba osób korzystających z ich usług przekracza 1 milion rocznie. Poradnictwo pozostaje jednym z ważniejszych sposobów na poprawę sytuacji i rozwój społeczeństwa.

Inicjatywa przewiduje przyznanie do 40 dotacji o wartości od 10 000 do 20 000 złotych, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 400 000 złotych. Dzięki temu wsparciu organizacje będą mogły udoskonalić swoją działalność i zwiększyć skalę pomocy dla potrzebujących.

Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego, oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej.
W trakcie trwania programu uczestnicy będą mogli skorzystać z działań edukacyjnych, które pozwolą na rozwój kompetencji oraz będą wsparciem dla członków organizacji.

Dofinansowanie pozwoli na zwiększenie kompetencji pracowników organizacji poradniczych, co przełoży się na wyższą jakość oferowanych usług. Wzrost dostępności i jakości usług poradnictwa może przyczynić się do poprawy sytuacji społecznej oraz prawnej w kraju. Bezpośrednie korzyści wynikające z rozwoju organizacji poradniczych obejmują szerzenie wiedzy prawnej wśród społeczeństwa, co może prowadzić do większej świadomości obywateli i mniejszej liczby konfliktów prawnych. Ponadto, wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pozwala na lepsze funkcjonowanie społeczeństwa opartego na solidarności i wzajemnym wsparciu, z uwzględnieniem potrzeb najsłabszych i najbardziej potrzebujących.

Szczegóły dotyczące inicjatywy dostępne są na stronie internetowej: https://grantydlaporadni.pl/ oraz na profilu projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/regrantingorganizacjiporadniczych