01 Marzec 2024

Spotkanie z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych

28 lutego odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych, w której władze miasta Burmistrz Stanisław Piechula oraz Zastępca Burmistrza Mateusz Handel razem z Biurem Organizacji Pozarządowych podziękowali organizacjom za ich wieloletnią współpracę z Gminą Mikołów oraz podziękowali członkom komisji opiniujących złożonych przez organizacje oferty konkursowe. Dziękujemy za Waszą pracę!